Privremeni sporazum

Privremeni sporazum

27.4.2012

Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne, i Bosne i Hercegovine, sa druge strane

Naziv dokumenta Bosanski

Privremeni sporazum – Glavni tekst

(157 kB)

Aneks I

Carinski ustupci Bosne i Hercegovine za industrijske proizvode Zajednice
(574 kB)

Aneks II

Definicija proizvoda od junetine
(69 kB)

Aneks III

Carinski ustupci Bosne i Hercegovine za primarne poljoprivredne proizvode porijeklom iz Zajednice
(237 kB)

Aneks IV

Carine koje se primjenjuju na robu porijeklom iz Bosne i Hercegovine pri uvozu u Zajednicu
(70 kB)

Aneks V

Carine koje se primjenjuju na robe porijeklom iz Zajednice pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu
(187 kB)

Aneks VI

Pravo intelektualne, industrijske i trgovinske svojine
(65 kB)

Protokol 1

o trgovini prerađenim poljoprivrednim proizvodima između Zajednice i Bosne i Hercegovine
(256 kB)

Protokol 2

o definiciji pojma „proizvodi sa porijeklom” i načinima administrativne saradnje za primjenu odredaba ovog sporazuma između Zajednice i Bosne i Hercegovine
(692 kB)

Protokol 3

o državnoj pomoći u industriji čelika
(68 kB)

Protokol 4

o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima
(78 kB)

Protokol 5

Rješavanje sporova
(82 kB)

Protokol 6

o uzajamnim recipročnim preferencijalnim ustupcima za određena vina, recipročnom priznavanju, zaštiti i kontroli naziva vina, alkoholnih pića i aromatiziranih vina
(488 kB)

Završni akt Privremenog sporazuma

(70 kB)