Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

O Sporazumu

18.3.2009

 

Šta je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju?


Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je nova, treća generacija evropskih sporazuma ponuđena isključivo zemljama zapadnog Balkana, u sklopu Procesa stabilizacije i pridruživanja. Sporazum se potpisuje na neodređeno vrijeme s ciljem doprinosa ekonomskoj i političkoj stabilnosti Bosne i Hercegovine. Države koje su postale članice petim proširenjem Evropske unije su potpisale Sporazume o pridruživanju (tzv. Evropske sporazume). Osnovna razlika između dva spomenuta sporazuma je u sadržaju „evolutivne klauzule“ u SSP-u i naglašavanju regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.

Potpisivanjem Sporazuma, Bosna i Hercegovina je zahvaljujući „evolutivnoj klauzuli“ potvrdila status zemlje potencijalne kandidatkinje. To je mnogo više nego što su zemlje potpisnice Evropskog sporazuma dobile u pogledu daljnjeg pristupanja EU. Druga razlika se ogleda u regionalnoj saradnji, gdje se zemlja potpisnica obavezuje da će potpisati bilateralne ugovore/sporazume sa zemljama Procesa stabilizacije i pridruživanja i zemljama kandidatkinjama.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je „mještovitog“ karaktera, što znači da  su za područja saradnje dijelom odgovorne zemlje članice, a dijelom Evropska unija. SSP na odgovarajući način uređuje odnose Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom u sva tri stuba Unije (Evropska zajednica: ekonomske politike i unutrašnje tržište, Zajednička vanjska i sigurnosna politika i Pravosuđe i unutrašnji poslovi).

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sastoji se od 10 glava:

·         Opći principi;

·         Politički dijalog;

·         Regionalna saradnja;

·         Slobodno kretanje robe;

·         Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kretanje kapitala;

·         Usklađivanje prava, provođenje prava i pravila konkurencije;

·         Pravda, sloboda i sigurnost;

·         Politike saradnje;

·         Finansijska saradnja;

·         Institucionalne, opće i završne odredbe.

Pitanje slobodne trgovine sa EU

Po značaju odredaba koje se bave pitanjem trgovine mnogi smatraju SSP i trgovinskim sporazumom.  Tokom tehničkih rundi pregovora najviše vremena i napora je uloženo upravo u trgovinske odredbe i liste proizvoda za koje će Bosna i Hercegovina, postepeno u periodu od 5 godina, davati carinske ustupke do potpune liberalizacije trgovine sa Evropskom unijom.

Bosna i Hercegovina uživa u jednostranim trgovinskim povlasticama od 1997. godine, kada je Evropska unija liberalizirala svoje tržište za proizvode iz BiH. Naravno, uz određena ograničenja na pojedine grupe proizvoda na kojem EU insistira da zadrži kvote.

Potpisivanjem Sporazuma Bosna i Hercegovina počinje da otvara svoje tržište, odnosno da smanjuje i ukida carine na dogovorene grupe proizvoda. Prije svega, ukidanje carina u najbržem vremenskom roku je predviđeno za sirovine iz Evropske unije za kojim postoji potreba u Bosni i Hercegovini i drugim proizvodima gdje BiH nema mogućnost daljneg razvoja. Najveći stepen zaštite će zadržati određeni poljoprivredni proizvodi, a neki će čak biti zaštićeni i nakon isteka prijelaznog perioda od pet godina.

S obzirom da je Sporazum mješovitog karaktera, da bi stupio na snagu mora biti potvrđen odnosno ratificiran u parlamentima svih država članica, Evropskom parlamentu i Parlamentarnoj skupštini BiH. Do završetka procesa ratifikacije na snazi je Privremeni sporazum (Interim Agreement) koji je dio SSP-a i koji najvećim dijelom regulira pitanja trgovine i transporta između BiH i Evropske unije.   


Naredni koraci

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina je stupila u prvi ugovorni odnos sa Evropskom unijom. Zadatak BiH je da sprovede odredbe Sporazuma i da nastavi sa svojim aktivnostima i ispunjavanjem kriterija za punopravno članstvo. Nakon potpisivanja Sporazuma, slijedeći korak je podnošenje zahtjeva za članstvo u EU i sticanje statusa kandidata. Naredni period će biti ispunjen velikim reformskim procesima kako bi se Bosna i Hercegovina prilagodila i što bolje ispunjavala kriterije za članstvo u Evropskoj uniji, dok će u isto vrijeme i raditi na implementaciji SSP-a.