Paket proširenja EU

Paket proširenja

Paket proširenja je skup dokumenata koje Evropska komisija objavljuje godišnje, a kojima se određuje okvir za pristupanje Evropskoj uniji država kandidatkinja  i potencijalnih kandidatkinja. Ovaj paket uključuje izvještaj o državama Zapadnog Balkana i Turske, strateški dokument za proširenje, a može sadržavati i dodatne dokumente. Prvi paketi proširenja objavljeni su 2005. godine.