Prevođenje acquisa

Prevođenje acquisa

6.7.2015

Osnovni princip osiguranja kvaliteta prevoda pravnih propisa jeste precizna terminologija i njena dosljedna upotreba. Zbog toga je sve pravne i stručne termine neophodno uskladiti sa pravnicima i stručnjacima iz pojedinih oblasti. Kako bi osigurala dosljednu upotrebu usklađene terminologije Direkcija je realizovala nekoliko konkretnih projekata od kojih je prvi Terminološki rječnik evropskih integracija. Nakon što je BiH potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, izrađen je i Glosar glavnog teksta Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Međutim, najznačajniji korak u procesu usklađivanja i dosljedne upotrebe terminologije predstavlja uspostavljanje višejezične terminološke baze BiHterm koja je dostupna na internet stranici Direkcije.  Ova baza trenutno sadrži veliki broj termina iz raznih oblasti i svakodnevno se ažurira.

U Evropskoj uniji postoji višejezična terminološka baza podataka IATE – InterActive Terminology for Europe koja sadrži termine specifične za Evropsku uniju i kojom zajednički upravljaju glavne institucije EU. Ostale glosare i rječnike EU prema oblastima može pronaći ovdje.