Prevođenje pravnih propisa

Prevođenje pravnih propisa u BiH na engleski

8.7.2015

U okviru procesa evropskih integracija neophodno je prevesti ne samo pravne propise Evropske unije, nego i pravne propise Bosne i Hercegovine na engleski kao jedan od službenih jezika Evropske unije. Prijevod domaćih propisa je neophodan kako bi Evropska komisija ocijenila napredak u postupku usvajanja zakona i usklađivanja sa zakonodavstvom EU. Proces screening-a predstavlja prvu faza u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji i podrazumijeva analitički pregled i ocjenjivanje usklađenosti zakonodavstva države kandidata sa zakonodavstvom EU, a slijedi odmah nakon formalnog otvaranja pregovora o pristupanju.

Prijevodi pravnih propisa Bosne i Hercegovine nemaju pravni učinak, nego služe institucijama EU da se upoznaju sa našim pravnim sistemom. To ne umanjuje značaj prijevoda koji mora zadovoljiti određene kriterije u smislu ujednačenog kvaliteta, jezičke preciznosti i dosljednosti.