Promotivne aktivnosti

Promocija

8.6.2012

Putem komunikacijskih aktivnosti Direkcija za evropske integracija utječe na podizanje nivoa svijesti javnosti o važnosti pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i pravilno razumijevanje kompleksnih pitanja o procesu pristupanja.

Da bi se postigao ovaj cilj neophodno je osigurati pristup razumljivim informacijama, razvijati dijalog sa ključnim akterima javnosti i multiplikatorima mišljenja, informirati javnost o razvoju odnosa Bosne i Hercegovine i Evropske unije i implikacijama na društvo u cjelini.

Također je izuzetno važno ukazati na zbunjujuće i netačneinformacije o Evropskoj uniji i procesu integracija, te stvoriti jasnu sliku procesa evropskih integracija sa fokusom na odgovornosti i obaveze Bosne i Hercegovine u tom procesu.

Stoga su naši sugovornici i partneri u komunikacijskom procesu različite ciljne i interesne grupe (donosioci i provodioci odluka iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije, poslovna zajednica, mediji, nevladine organizacije, akademska zajednica, biblioteke i ostale ustanove, učenici i studenti, penzioneri, nezaposleni,...), odnosno bosanskohercegovačko društvo u cjelini