Kontakt

Kontakt

Glasnogovornica:
 
Martina Trogrlić

Direkcija za evropske integracije BiH

Trg Bosne i Hercegovine 1/XVIII

71 000 Sarajevo

Tel.: +387 33 255 315

Fax.: + 387 33 255 317

Mail: press@dei.gov.ba