Vijesti i događaji

Javni poziv civilnom društvu da dostavi komentare na nacrte projekata u okviru višedržavne IPA za 2015. godinu

11.2.2015

Evropska komisija je izradila i dostavila prve nacrte projekata u okviru programa višedržavne IPA za 2015. godinu Državnim IPA koordinatorima i zatražila dostavu mogućih komentara na ove dokumente.

Radi se o sljedećim projektima:

1.      Statistics

2.      Improving economic governance and competitiveness

3.      EU/Council of Europe Horizontal facility for Western Balkans and Turkey

4.      Western Balkans Youth Window under Erasmus +

5.      European Integration Facility

6.      Regional School of public administration

7.      Witness Protection

8.      Disaster Risk Assessment and Mapping

9.      Rabies Eradication in the Western Balkans

10. Support to SEETO (South East Europe Transport Observatory) Strategic Work Programme 2015-2017

11. Technology Transfer Capacity Building in the Western Balkans

12. Employment and Social Affairs Platform (ESAP)

13. Support to the Western Balkans Investment Framework for Technical Assistance for 2015

14. Joint Assistance to Support Projects in European Regions – JASPERS

15. The Western Balkan Enterprise Development and Innovation Facility (WB EDIF) Coordination

16. Trusteeship agreements with the European Investment Fund and replenishment of the Green for Growth Fund TA Facility

Državni IPA koordinator za Bosnu i Hercegovinu upućuje poziv organizacijama civilnog društva i zainteresiranoj javnosti da dostave svoje eventualne komentare na ove projekte na e- mail adresu midhat.dzemic@dei.gov.ba do srijede, 18.februara 2015 godine.

Komentari se trebaju dati na engleskom jeziku i odnositi na konkretan tekst.

Podsjećamo da je program višedržavne IPA vođen centralizovano od strane Evropske komisije koja je zadužena za programiranje, implementaciju i monitoring ovog programa.