Vijesti i događaji

Komunikacija je učinkovita ako je proaktivna i strateška

28.4.2015

Rukovodioci i službenici za komunikacije četiri insititucije učesnice projekta Jačanje javnih institucija, pohađali su u aprilu radionice o strateškom komuniciranju. Jedna od poruka sa radionica je da komunikacija institucija uprave s javnostima može biti posmatrana kao fudbalska utakmica u kojoj tim javnosti igra bez prekida, odnosno kreira situaciju u kojoj se isto traži i od tima uprave. Stalnu komunikaciju, imanentnu demokratskim državama, u današnjem visoko informatizovanom društvu olakšavaju društvene mreže, prijenosni uređaji i aplikacije, pa nema razloga da ova sredstva komunikacije koja, uz niz prednosti, štede uvijek ograničene budžetske resurse ne koriste i institucije uprave. Javnost, a naročito mediji kao posrednici u komunikaciji, nalaze način da dođu do informacija od javnog značaja, zbog čega se proaktivna komunikacija institucija uprave podrazumijeva. Od institucija ovisi hoće li te informacije biti autentične i pravovremene, te kao takve ojačati povjerenje javnosti u njihov rad, što nameće zaključak da učinkovita komunikacija   institucija, osim proaktivna, treba biti i strateška. Radionice su dale i kratki pregled najvećih komunikacijskih izazova s kojima se institucije sreću, a koje su zajedničke upravama širom svijeta. Među njima su pozicioniranje komunikacija unutar organizacije, ograničeni ljudski i finansijski resursi i otpor ka korištenju novih kanala komunikacija u praksi. Učesnici radionica su imali priliku i da na praktičnom primjeru kreiraju jednu medijsku kampanju prilagođenu uslovima i okruženju u kojima se svakodnevno nalaze institucije u BiH.

Iskustvo i preporuke za unapređenje strateškog komuniciranja učesnicima radionica prenijela je Marguerite Sullivan, jedna od vodećih svjetskih stručnjakinja u oblasti komunikacija s dugogodišnjim radnim iskustvom u američkoj administraciji.

Projektom Jačanja javnih institucija kojeg implementira Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) obuhvaćene su Agencija za statistiku, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Direkcija za evropske integracije i Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH.