Priručnici za prevođenje

Priručnici za prevođenje

16.2.2016

Priručnik za prevođenje pravnih propisa u Bosni i Hercegovini na engleski jezik

Priručnik je namijenjen onima koji se bave prevođenjem pravnih propisa u Bosni i Hercegovini na engleski jezik i sadrži jednostavna uputstva i praktične primjere za prevođenje pojedinih dijelova pravnih propisa na engleski jezik. Pored uputstava za prevođenje pravnih propisa u BiH na engleski jezik, priručnik sadrži i stilski vodič za engleski jezik (Style Guide for Translating Legislation in BiH into English) kao i dvojezični prikaz naziva institucija i tijela u Bosni i Hercegovini kroz zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast.

Priručnik za prevođenje pravnih akata EU


Ovaj Priručnik je namijenjen prevoditeljima i ostalim stručnjacima uključenim u proces prevođenja pravnih akata EU. Priručnik pored standardnih obrazaca pravnih akata EU  sadrži i opće informacije o institucijama i zakonodavstvu EU, kao i osnovna pravila za osiguranje kvaliteta prijevoda. U priručniku su opisani i tehnički zahtjevi za oblikovanje i uređenje teksta prijevoda, a na samom kraju se nalazi lista češćih pravnih izraza koji se koriste u pravu EU.

Zajednički praktični vodič

Prijevod Zajedničkog praktičnog vodiča (Joint Practical Guide) pripremljen je s namjerom da se osobe uključene u izradu pravnih propisa pobliže upoznaju s principima i smjernicama za izradu pravnih propisa u institucijama Evropske unije. Prijevod ovog priručnika može biti koristan kako službenicima koji rade na usklađivanju pravnih propisa Bosne i Hercegovine sa zakonodavstvom EU tako i prevoditeljima koji prevode pravne akte EU.