Foto galerija

 

Pojmovnik

 

Pojmovnik

 


 

Dokumenti

EKONOMSKA I MONETARNA UNIJA

25.6.2010


EKONOMSKA I MONETARNA UNIJA
(ECONOMIC AND MONETARY UNION-EMU/UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE-UEM)

Ekonomska i monetarna unija je proces kojim države članice Evropske unije usklađuju svoju ekonomsku i monetarnu politiku s krajnjim ciljem usvajanja jedinstvene valute – eura. Ekonomska i monetarna unija definirana je Ugovorom o Evropskoj uniji (1992./1993.) i njeno uspostavljanje odvijalo se u tri faze

-Prva faza (1. juli 1990. – 31. decembar 1993.): slobodno kretanje kapitala među državama članicama, koordinacija ekonomskih politika te bliža saradnja centralnih banaka.

-Druga faza (1. januar 1994. – 31. decembar 1998.): približavanje ekonomskih i monetarnih politika država članica kako bi se osigurala stabilnost cijena i javnih finansija; uspostavljanje Evropskog monetarnog instituta (EMI) i Evropske centralne banke (ECB).

-Treća faza (od 1. januara 1999.): nepovratno utvrđivanje kursa i uvođenje jedinstvene valute na devizna tržišta i u elektronska plaćanja te uvođenje novčanica i kovanica eura.

Euro kao jedinstvenu valutu 1. januara 1999. prihvatilo je 11 država članica Evropske unije: Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Njemačka, Portugal i Španija kojim se nakon zadovoljavanja kriterija konvergencije 2001. godine pridružila i Grčka. Novčanice i kovanice eura uvedene su u opticaj 1. januara 2002. i zamijenile su domaće valute u spomenutih 12 starih država članica EU, a njima se 2006. pridružila Slovenija, potom 2008. Malta i Kipar, te 2009. godine Slovačka. Ostalih devet novih država članica su u fazi ispunjavanja kriterija konvergencije. Euro nisu uvele tri stare države članice: Velika Britanija i Danska, na osnovu klauzule o izuzimanju (opt –out clause) i Švedska čiji su građani dva puta na referendumu odbili uvođenje eura. Učešće u Ekonomskoj i monetarnoj uniji i prihvatanje eura kao jedinstvene valute obavezno je za sve nove države članice. Naime, kriteriji iz Kopenhagena (1993.) obavezuju države na prihvatanje ciljeva monetarne i ekonomske unije kao dijela acquis communautaire-a. Dok ne ispuni kriterije konvergencije, država ima status države članice s odstupanjem. Za provođenje evropske monetarne politike zadužena je Evropska centralna banka.

Vezani pojmovi:

EVROPSKA CENTRALNA BANKA
EURO
EUROZONA
KRITERIJI KONVERGENCIJE 
PAKT ZA STABILNOST I RAST
UGOVOR O EVROPSKOJ UNIJI