Foto galerija

 

Pojmovnik

 

Pojmovnik

 


 

Dokumenti

RCC

1.7.2010


RCC
(REGIONAL COOPERATION COUNCIL-RCC/CONSEIL DE COOPÉRATION RÉGIONALE-CCR)

RCC (Vijeće za regionalnu saradnju) je novi okvir saradnje na području jugoistočne Evrope, koji uključuje zemlje regije, Evropsku uniju i ostale međunarodne partnere. Vijeće je nasljednik Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu (1999.) i zvanično je uspostavljeno 27. februara 2008. Njegov je cilj da preuzimanjem od regionalnih partnera vlasništva nad i kreiranjem okvira ojača regionalnu saradnju te da podrži proces evropskih integracija u regiji. Rad Vijeća za regionalnu saradnju fokusiran je na šest prioritetnih oblasti: ekonomski i socijalni razvoj, energija i infrastruktura, pravosuđe i unutrašnji poslovi, sigurnost, razvoj ljudskih kapaciteta i parlamentarna saradnja. Članice Vijeća su: zemlje regije koje su ujedno i članice procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) - Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija i Turska; Evropska unija – predsjedavajući Vijeća EU, Evropska komisija i generalni sekretar Vijeća EU te Evropski parlament; države partneri - Austrija, Češka, Danska, Finska, Francuska, Italija, Irska, Kanada, Latvija, Mađarska, Norveška, Njemačka, Poljska, Sjedinjene Američke Države, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska, Velika Britanija i UNIMIK/Kosovo pod Rezolucijom 1244/99 Vijeća sigurnosti UN-a; međunarodne organizacije - Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investiciona banka (EIB), Svjetska banka (WB), Vijeće Evrope (CoE), Sjevernoatlantski savez (NATO), Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), Inicijativa za saradnju u jugoistočnoj Evropi (SECI), Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) i Komisija za ekonomiju Ujedinjenih naroda (UNEC). Upravljačku strukturu Vijeća za regionalnu saradnju čini Generalni sekretarijat i Upravni odbor. Sjedište Generalnog sekretarijata Vijeća za regionalnu saradnju je u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, a ima ured i u Briselu, u Belgiji.

Vezani pojmovi:

REGIONALNA SARADNJA
PAKT STABILNOSTI ZA JUGOISTOČNU EVROPU
PROCES SARADNJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI