Europuls

 

Foto galerija

 

Pojmovnik

 

Pojmovnik

 

Ria

 

Dokumenti

UGOVOR IZ AMSTERDAMA

1.7.2010


UGOVOR IZ AMSTERDAMA
(TREATY OFAMSTERDAM/TRAITÉ D'AMSTERDAM)

Ugovor iz Amsterdama potpisan je 2. oktobra 1997., a stupio je na snagu 1. maja 1999. Ugovorom iz Amsterdama izvršene su izmjene i dopune odredbi Ugovora o Evropskoj uniji (1992./1993.) i Ugovora o Evropskoj zajednici. Cilj Ugovora iz Amsterdama bio je stvaranje političkih i institucionalnih preduslova kako bi se Evropska unija mogla suočiti sa izazovima kao što su: globalizacija ekonomije i njen uticaj na zapošljavanje, borba protiv terorizma, međunarodnog kriminala i trgovine drogama, problemi vezani za okoliš te izazovi petog kruga proširenja. Najznačajniji rezultati Ugovora izAmsterdama odnose se na jačanje uloge Evropskog parlamenta u zakonodavnom procesu i proširenje oblasti u kojima se odlučuje postupkom saodlučivanja, povećanje broja oblasti u kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, jačanje uloge Suda pravde Evropskih zajednica u oblasti osnovnih ljudskih prava i oblastima koje se odnose na unutrašnju sigurnost, jačanje uloge Evropskog revizorskog suda, Eknomskog i socijalnog odbora i Odbora regija, povećanje uloge zakonodavnih institucija država članica na evropskom nivou te uvođenjemogućnosti pojačane saradnje država članica. Ugovorom iz Amsterdama uvedene su i značajne promjene u oblast slobodnog kretanja ljudi, odnosno pitanja viza, azila, imigracije i dr. koja se prebacuju iz trećeg u prvi stub EUi stavljaju se u nadležnost Zajednice, te se uključuje šengenski acquis (Šengenski sporazumi, Šengenska konvencija itd.) u pravni okvir Evropske unije. Također, Ugovorom iz Amsterdama napravljen je pomak u zaštiti prava, interesa i dobrobiti građana EU te efikasnom definiranju i provođenju interesa EU na međunarodnom nivou u oblastima zajedničke trgovinske politike i zajedničke vanjske i sigurnosne politike.

Vezani pojmovi: 

REVIZIJA UGOVORA
OSNIVAČKI UGOVORI
JEDINSTVENI EVROPSKI AKT
UGOVOR IZ NICE
UGOVOR IZ LISABONA