O BiH

Opšti podaci o BiH

Službeni naziv:
 
Bosna i Hercegovina (BiH)

Geografska lokacija:
 
Bosna i Hercegovina se nalazi na zapadnom dijelu Balkanskog poluotoka

Pogranične zemlje: 

Srbija i Crna Gora na istoku i jugu, Republika Hrvatska na sjeveru, zapadu i jugu.

Površina:

Bosna i Hercegovina ukupno pokriva 51 209,2 km2

Kopno       51 197    km2
More         12,2 km2

Klima:         
 
Pretežno kontinentalna, mediteranska na jugu

Broj stanovnika:

Procjena prisutnog stanovništva (30.06.2003) 3.832.301

Struktura stanovnika:
 
Bošnjaci, Hrvati i Srbi i pripadnici ostalih naroda

Glavni grad:

Sarajevo

Službeni jezici:

Bosanski, hrvatski, srpski i dva pisma (latinica i ćirilica)

Zvanična valuta:

Konvertibilna marka (KM).  (1 KM = 0,511292 Euro)

Administrativno uređenje:

BiH se sastoji od dva entiteta: Federacija Bosne i Hercegovine (F BiH) i Republika Srpska (RS) i Brčko distrikt BiH.

Entitetska struktura:

FBiH je administrativno podijeljena na 10 kantona-županija.

Kantoni-županije su podijeljeni na općine. Na području F BiH je 79 općina.

Republika Srpska je administrativno podijeljenja na 62 općine. Grad Brčko je zasebna administrativna jedinica - Distrikt.